První jarní výjezdy Pojízdných učeben techniky

Jaro naše pojízdné učebny techniky přivítaly v Brandýse nad Labem, kam si nás pozvaly tamější základní školy. Byly to skvělé dva dny plné techniky a moderních technologií. Plné zvídavých a šikovných žáků z brandýských základních škol. Na organizaci projektových dnů se velmi důsledně podílely i zaměstnankyně MAS Střední Polabí, za což jim patří veliké uznání, jelikož byly na vše precizně připraveny a po celou dobu trvání projektových dnů byly našemu týmu k ruce. Na projektový den do Brandýsa nad Labem dorazila i vzácná návštěva, paní senátorka Ing. Jarmila Smotlachová, která si dopoledne strávené v pojízdné učebně techniky velmi užila. Veliké potěšení nám udělal rovněž zájem z řad odborné veřejnosti, učitelů a zaměstnanců MAS Střední Polabí, kteří se dostavili na odpolední praktický workshop. V jednu chvíli to vypadalo, že se z kapacitních důvodů na všechny zájemce nedostane, ale díky obětavosti a houževnatosti našeho týmu a zejména pak lektorů jsme praktickým workshopem provedli všechny zájemce.

Z Brandýsa nad Labem pojízdná učebna techniky pokračovala přes Zeleneč do Čelákovic. Zde se opět velmi precizně na organizaci projektových dnů podílely zaměstnankyně MAS Střední Polabí, a proto i zde běžel projektový harmonogram jako na drátkách. Škola střídala školu a my nestačili počítat, kolik žáků a učitelů nám během dvou dnů v Čelákovicích prošlo rukama. Putování po Středočeském kraji jsme pak zakončili v malebné obci Líbeznice, kde jsme navštívili jednu z největších škol v České republice, což nám potvrdilo i úsměvné a s mírnou nadsázkou pojaté vyprávění pana ředitele, který popisoval, jak se učitelé na pedagogické rady musejí scházet v líbeznickém kino sále, jelikož ve škole nemají prostor pro tak velikou skupinu lidí. Putování po Středočeském kraji bylo ta tam a náš harmonogram nás nasměroval do nedalekého Ústeckého kraje. První ještě stále jarní zastávka byla v Libešicích a na další dva dni jsme přejeli do Postoloprt. Byť v kalendáři byla číslovka dvacet pět a měsíc ukazoval duben, nebyli bychom daleko od pravdy, kdybychom řekli, že nám naše pojízdná učebna v Postoloprtech málem zapadala sněhem. Naštěstí je náš tým na cestách již čtvrtým rokem a na podobné situace je velmi dobře připravený. Teplé oblečení a teplý čaj je již povinnou výbavou i v jarních měsících, a i díky tomu projektové dni proběhli i v Ústeckém kraji na výbornou a byť je tento kraj zatížen mnoha předsudky a stigmaty, žáky tu mají pokorné, ukázněné a velmi zvídavé. Trochu zdravého sebevědomí a dokážete všechno, mohlo by se říci na závěr.

Praha 15.5. 2024

Zpět na
aktuality