Technika
do škol

Hlavní cíl projektu Technika do škol je, aby měli žáci základních škol v současných podmínkách českého školství možnost, seznámit se s technikou a poznat současný technologický pokrok a vývoj. Cílem je také zvyšovat u žáků zájem o nové technologie a o studium technických oborů. Projekt je zaměřen primárně na žáky 8. a 9. tříd základních škol.

Jednou z klíčových aktivit, prostřednictvím které se daří výše zmíněné cíle naplňovat je provoz speciálně upravených nákladních automobilů – pojízdných učeben techniky, které jsou vybaveny moderními výrobními stroji a žákům nabízí praktické vzdělávání zejména v oblasti moderních digitálních technologií.

Prostřednictvím těchto speciálních učeben a jejích odborných lektorů mají žáci možnost dozvědět se aktuální informace o moderní výrobě nebo prototypování a rovněž mají možnost si veškerou techniku vyzkoušet a vyrobit si vlastní výrobek.

Díky mobilitě, která je klíčová, je možné realizovat tento projekt na jakékoliv základní škole v České republice s tím, že přednost mají školy, které jsou například vzdálenostně odloučené od krajských měst, či jsou jiným způsobem znevýhodněné, nebo je pro ně pořízení moderních technologií finančně náročné, a proto je projektový den pro školy zcela zdarma.

 

Součástí projektu je mnoho dalších výchovně vzdělávacích aktivit, například besedy s kariérovým poradcem, besedy zaměřené na bezpečné používání moderních technologií či besedy na téma ekologického chování a obnovitelných zdrojů energie.

Projekt se zaměřuje rovněž i na pedagogy, kteří mají možnost seznámit se s novým pojetím výuky techniky a informatiky a mají možnost rozšířit své vzdělávací portfolio o dovednost ovládat zvolené moderní technologie. Veškeré aktivity v projektu jsou zaměřeny jak na rozvoj zručnosti, tak i na rozvoj technické a digitální gramotnosti.

Zde se můžete podívat, kde jsme již byli, a kde budeme.…

CELÝ PLÁN
Bílovice (okr. Uherské Hradiště)

Velké Karlovice (okres Vsetín)

Kašava (okres Zlín)

Náchod

Teplice nad Metují

Jaroměř

Deštné v Orlických horách

Hradec nad Moravicí

Lipník nad Bečvou

Ostrava/Poruba

Vítkovice

Kopřivnice

Zlín

TovačovFrantiškovy Lázně

Ostrov (okres Karlovy Vary)

Jeseník

Ostrov u Macochy

Slavkov u Brna

Vsetín

Chrastava

Turnov

Kutná Hora