Řekli o nás

,,Projekt Pojízdná učebna techniky ukázal žákům mnoho zajímavých technologií, které jsou dnes stále častěji v oblasti průmyslu využívány a rovněž se žáci měli možnost seznámit s tím, jak tyto ale i jiné technologie používat úsporně, udržitelně a zodpovědně. Žáci byli celkově s projektovým dnem spokojení a příjezdu Pojízdné učebny techniky si velmi považovali, jelikož není pravidlem, že by naše malá škola měla takové možnosti či příležitosti často“.

Mgr. Jan Vlažný, ředitel Základní školy Pačejov

,,V rámci tohoto projektu byla naše škola – Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice,
Štramberská 189, příspěvková organizace zřizovaná Moravskoslezským krajem vybrána k účasti v tomto přínosném programu. Dne 20. 5. tedy do Kopřivnice zavítala Pojízdná učebna techniky, která putuje po celé České republice a seznamuje přitažlivým a netradičním způsobem žáky škol s moderními technologiemi, podporuje technické vzdělávání i řemesla a přiváží do škol praxi. Chtěla bych vyzvednout vysokou profesionalitu, odbornost Mgr. Tomáše Hambergera a jeho týmu při organizaci a zajišťování průběhu celé této akce, za vstřícnost, ochotu a partnerský i empatický
přístup k žákům při vedení praktických workshopů s nimi, při představování vzdělávací oblasti Člověk a technika připravovanou v rámci kurikula v základním vzdělávání i při odborných seminářích pro pedagogy a ředitele škol. Pan Hamberger se svým týmem odvádí skvělou a profesionální prezentaci projektu a současně tím i vzorně reprezentuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.“

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice