1A – QR kód

QR kódy se používají k rychlému přenosu informací do mobilního telefonu či tabletu. Informace obsažené v QR kódech si do svého mobilního zařízení přeneseme tak, že QR kód vyfotíme nebo použijeme speciální aplikaci k tomu určenou. Tomuto procesu se říká qik. Jde tedy o sejmutí QR kódu, jeho dekódování a provedení následné akce. 

Zajímavost: kdokoliv z vás si může vytvořit vlastní QR kód s jakýmkoliv obsahem. 

← slovník pojmů