1B – Virtuální realita (VR)

Virtuální realita je technologie, která nám umožňuje vytvářet jak virtuální svět podobný tomu skutečnému, tak svět fiktivní a reagovat s těmito světy v reálném čase. Virtuální realitu si můžete představit i jako interaktivní trojrozměrné prostředí, do kterého se člověk totálně ponoří. Nejčastěji uživatelé ve virtuální realitě reagují prostřednictvím multimediálních brýlí. 

Zajímavost – říkáte, že podobný pocit ponoření zažíváte i při čtení oblíbené knihy či sledování filmu? Ano, v jistém smyslu můžeme i hluboký prožitek při četbě či sledování filmu, nazvat virtuální realitou.

← slovník pojmů