2C – Chatboti

Chatbot nebo také chatovací robot označuje počítačový program, který je vytvořený za účelem automatizované komunikace. Odpovídá lidem na otázky na základě předem připraveného scénáře, případně s přihlédnutím, v jaké situaci má být chatbot použit. Můžete se s ním setkat v různých aplikacích, e-shopech i hrách. Nejčastěji se můžete setkat s tak zvaným konverzačním chatbotem, kterému napíšete svou otázku a chatbot vám odpoví.

Zajímavost – výhoda chatbotů je, že mohou pracovat nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce

← slovník pojmů