6C – Gravírovací a řezací technologie

Dnešní průmyslová výroba nabízí mnoho způsobů, jakými lze zpracovávat materiál. Řezat a gravírovat (technologie, která nahrazuje ruční rytí) můžeme nejenom laserem, ale třeba i vodou. Tato technologie je dnes velmi rozšířená a její výhodou je, že vodní řez tepelně nenamáhá zpracovávaný materiál. 

Zajímavost – vodní paprsek k oddělování písku a kamení od zlata používali už na konci 19. století američtí zlatokopové. Tento proud vody měl relativně velkou rychlost toku a tlak několik desítek megapascal.

← slovník pojmů