6D – Termotransferové technologie

Nejznámější termotransferovou technologií je tisk. Termotransferový tisk je metoda digitálního tisku, při které se aplikuje materiál na papír (nebo jiný materiál) roztavením přenosové pásky. Tím dojde k přenosu a „přilepení“ požadované barvy na požadované místo. Jedná se o přesný opak přímého tepelného tisku, kdy k tisknutí není potřeba přenosová páska.

Zajímavost – technologie termotransferového tisku se nejčastěji využívá při tisku identifikačních štítků. Jedná se o celosvětově nejvíce využívanou technologii pro tisk čárových kódů nebo účtenek, vstupenek nebo parkovacích lístků. 

← slovník pojmů