7A – Environmentální technologie

Když se řekne environmentální, tak to znamená, že se to týká životního prostředí. Environmentální technologie jsou tedy všechny technologie, popřípadě činnosti, jejichž použitím se snižuje negativní působení na životní prostředí. Nezáleží na tom, zda jde o technologie, které působí preventivně, zabraňují vzniku či vstupu škodlivých látek do životního prostředí, nebo technologie využívající účinněji přírodní zdroje či technologie ozdravující poškozené životní prostředí. 

Zajímavost – i při takové stavbě silnic se dnes hojně využívají environmentální technologie. Dnes je možné opětovně použít starý stavební silniční materiál ke stavbě nové silnice nebo použít materiál s delší životností a menšími nároky na údržbu.

← slovník pojmů