7B – Komunitní energetika

Jakákoliv skupina lidí nebo občanů města nebo obce se může rozhodnout vyrábět vlastní energii prostřednictvím obnovitelných zdrojů (slunce, voda, vítr, teplo). Smyslem pak není zisk, ale poskytování vyrobených zdrojů městské nebo obecní komunitě. Komunitní energetika se tedy vyznačuje tím, že je ve vlastnictví lidí, kteří vyrobenou energii mezi sebou lokálně sdílejí a spotřebovávají a zpravidla nejsou závislí na cizích zdrojích, zejména na těch fosilních (uhlí). 

Zajímavost – takový solární panel na střeše školy vyrábí elektřinu i o víkendu nebo o prázdninách, ale to ve škole přeci nikdo není a ke spotřebě energie nedochází. Díky komunitní energetice bude možné takovou energii vyrobenou ve škole o prázdninách poskytnou domácnostem v okolí školy. 

← slovník pojmů