7C – Čistá mobilita

Jakýkoliv provoz dopravního prostředku, který nevytváří látky znečišťující ovzduší se označuje jako čistý. Mezi hlavní způsoby takového provozu patří elektromobilita a vodíková technologie. Hlavním důvodem pro zavádění čisté mobility je snaha zlepšit životní prostředí a snížit negativní dopad běžné dopravy právě na životní prostředí. 

Zajímavost – český vynálezce František Křižík již v roce 1895 sestrojil první elektromobil, jehož zadní nápravu poháněl pětikoňový elektromotor. 

← slovník pojmů