7D – Ekologické inovace

Ekoinovace je vše, co vede k pokroku v ochraně životního prostředí – udržitelná móda, pěstování řas jako jídla budoucnosti, akvaponie a hydroponie (pěstování za pomoci vody, rostlin a ryb), přeměna vzduchu na vodu, udržitelné nakládání s odpady, jejich snížení či znovuvyužití, využití mořských vln či poryvů větru z projíždějících automobilů k získání energie a mnoho dalšího. 

Zajímavost – každá ekologická inovace by měla přispívat k vyšší kvalitě života. Rovněž by měla vytvářet nové příležitosti pro podnikání. Zkusíte i vy vymyslet nějakou ekologickou inovaci? 

← slovník pojmů